Pelzemartel 1840

Illustration depicting a subject known variously as Pelzemärtel, Pelzermärtel, Pelzamärdl, Bulzermärtl, and Martin in furs